အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်း။

Product testing

ထုတ်ကုန်စမ်းသပ်ခြင်း။

ဖောက်သည်၏စံချိန်စံညွှန်းပြည့်မီရန် ၎င်းတို့ကို ထုတ်လုပ်ပြီးနောက် စက်များနှင့် စက်ပစ္စည်းများဖြင့် စမ်းသပ်ခြင်းအား ရည်ညွှန်းသည်။

အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ကုန်ပစ္စည်းအချောထည်သို့ ကုန်ပစ္စည်းကို ရည်ညွှန်းသည်၊ နောက်ဆုံးစစ်ဆေးချက်မပေးပို့မီ၊ အရည်အချင်းပြည့်မီသော ထုတ်ကုန်များကို တင်ပို့နိုင်သည်။

Quality Control
Inspection Declaration

စစ်ဆေးရေးကြေညာစာတမ်း

အကောက်ခွန်သို့မတင်ပို့မီ ကုန်ပစ္စည်း၏နောက်ဆုံးကျပန်းစစ်ဆေးခြင်းကို ရည်ညွှန်းပြီး ၎င်းသည် ပို့ကုန်စံနှုန်းနှင့်ကိုက်ညီမှသာ ထုတ်ပြန်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။