ကုန်ကြမ်းများ

Cosmetic Egg

အလှကုန် ကြက်ဥ- NON-LATEX

SILICONE TRANSPARENT POWDER PUFF

စီလီကွန် အသွင်ပြောင်းမှုန့် PUFF- ဆီလီကွန်

Make-Up Powder Puff

Make-Up Powder Puff- ရော်ဘာမဟုတ်သော

Make-Up Brush

Make-Up Brush- သစ်သားထုတ်ကုန်များ၊ အမွေးအမှင်များ၊ ရော်ဘာမဟုတ်သော

Make-Up Box

Make-Up Box- Stainless Steel ထုတ်ကုန်များ၊ စက္ကူ၊ ရေမြှုပ်

Make-Up Powder Puff-2

Make-Up Powder Puff : Latex ၊ Non-Latex ၊ Sponge ၊ Cloth Bag